Velkommen til Aalborg Kommune

Aalborg Kommune blev i regi af et samarbejde mellem Aalborg Trafiksikkerhedsby og Aalborg Cykelby en del af CykelScore universet i maj 2015, da tre skoler i kommunen blev budt velkommen til familien ved tre store opstartsevents.

 

De tre skoler i Aalborg, som fra foråret 2015 er blevet en del af CykelScore fællesskabet, er folkeskolerne Filstedvejens Skole og Seminarieskolen samt privatskolen Sct. Mariæ Skole.

 

I alt 6 fysiske checkpoints er blevet fordelt mellem de tre skoler, og her kan elever og ansatte altså score point og dyste om præmier ved at tage cyklen til skole - og i fritiden. Fem af checkpointene blev sat i jorden forud for opstarten i uge 20, imens det sidste bliver sat op, når en stibro ved Filstedvejens Skole er blevet genetableret.

 

1.750 potentielle nye deltagere 

De tre aalborgensiske skoler har tilsammen mere end 1.750 elever og ansatte, som alle sammen har fået muligheden for at blive en del af fællesskabet og altså blive belønnet for at transportere sig på cykel - på skoledage såvel som i fritiden.

 

Eleverne fordeler sig på klassetrinene 0.-9. klasse. Filstedvejens Skole er den største af skolerne med mere end 800 potentielle deltagere, imens der på Seminarieskolen er ca. 630 og på Sct. Mariæ Skole lige over 300 elever og ansatte. 

 

Danmarks mest trafiksikre skoleby

Aalborg Kommune er blevet udnævnt til trafiksikkerhedsby og investerer i alt 11,6 mio. kr. i at forbedre trafiksikkerheden henover den 3-årige periode 2014-2016. Aalborg Kommune ønsker at gøre en ekstra indsats for at forbedre skolevejene, og med projektet er især trafikantadfærd, mobilitet, sundhed og tryghed i fokus.

 

Det er netop de tre ovennævnte skoler, som kommunen har valgt at sætte fokus på i trafiksikkerhedsbyprojektet. Der er lagt særlig vægt på at skabe løsninger, som giver eleverne på disse tre skoler mulighed for ad trygge veje at transportere sig til skolerne til fods eller på cykel - og det er her, CykelScore kommer ind i billedet.

 

De tre CykelScore skoler i Aalborg

De tre deltagende skolers placering i Aalborg

 

CykelScore skal nudge til brug af sikre skoleveje

CykelScore skal i Aalborg - som flere andre steder i landet - være med til at motivere eleverne til at tage cyklen i skole. Der ud over er de fysiske checkpoints placeret strategisk ved skolerne, enten hvor eleverne allerede færdes på cykel - eksempelvis i forbindelse med cykelparkering - eller på adgangsveje/-stier, man gerne vil have cyklisterne til at benytte for at adskille dem fra de hårde trafikanter. 

 

Der ud over indeholder CykelScore setup'et i Aalborg også 10 virtuelle checkpoints, som i høj grad skal bruges til at 'nudge' eleverne ad sikre skoleveje og placeres på knudepunkter i byen, hvor der er plads til fysisk udfoldelse eller adgang til kulturelle oplevelser. De virtuelle checkpoints er endnu ikke taget i brug, men kommer til at supplere de fysiske checkpoints i løbet af sommeren.

 

CykelScore bliver således et 'projekt i projektet', hvor vi skal være med til at understøtte de mange andre tiltag, som kommunen igangsætter i forbindelse med at skabe Danmarks mest trafiksikre skoleby.

 

Du kan læse om Aalborg Trafiksikkerhedsby, de trafikale forhold og indsatser omkring de tre skoler og alle andre aspekter af det spændende projekt her

 

Vi er i gang!

De tre aalborgensiske skoler blev en del af CykelScore i uge 20. I den første uge har mere end 500 elever og ansatte allerede oprettet sig som deltagere og cykler nu med om præmier i Aalborg. Du kan læse om opstartseventene og vores tre herlige dage på skolerne her. Vi har også lavet et flot slideshow, hvor vi har samlet alle de herlige billeder fra vores dage i Aalborg - se det her.

 

 

Vi er stolte over at være med til at understøtte et så ambitiøst projekt i Aalborg Kommune, og vi glæder os rigtig meget over at have budt endnu en af Danmarks største byer velkommen i CykelScore familien! 

 

Du vil løbende kunne følge med i CykelScore projektet i Aalborg Kommune her på siden og på vores Facebook side.

 

Senest opdateret 22.05.15

©2013 CykelScore
...