Fysisk aktivitet

En god start på dagen

En god start på dagen er vigtig for, hvordan resten af dagen opleves. Ved at benytte cyklen til skole får eleverne både frisk luft og motion, hvilket er rigtig gode forudsætninger for at starte dagen godt ud. Mange børn har en masse god energi, som skal brændes af - hvorfor ikke gøre det på cyklen, inden de møder i skole?

 

Sund krop

Der ud over er cykling sundt! Det er ingen nyhed, at motion er sundhedsfremmende og godt for den enkeltes helbred. Fysisk aktivitet giver bedre kondition og en stærkere, mere smidig og sund krop. Daglige cykelture til og fra skole kan være med til at forebygge sygdomme og mindske overvægt, men faktisk har cykelturene også en positiv indvirkning på elevernes kognitive evner.

 

Bedre indlæring og kreativitet

Børn der cykler til skole er bedre til at koncentrere sig og har dermed også de bedste forudsætninger for at lære. De har tilmed forbedret sproglig opfattelsesevne og er bedre til at tænke både logisk og kreativt. Ofte er børn, der cykler til og fra skole, mere fysisk aktive generelt, og at få flere elever til at cykle kan derfor sætte skub i deres interesse for andre fysiske aktiviteter og sport.

 

Cykling er godt for krop og sjæl

Bevægelse gør sund

Jo mere eleverne bevæger sig i hverdagen, og jo oftere de gør det, des større positiv indvirkning. Sunde, glade og friske elever, som møder veloplagte op til undervisning, er til gavn for både den enkelte, fællesskabet i klasserne og for skolen som helhed. 

©2013 CykelScore
...