Grøn profil og CSR

Ansvarlighed

Der er i dag stadigt større krav til virksomheders miljøhensyn og sociale ansvar. Flere og flere virksomheder har derfor ambitiøse mål for reducering af CO2 udledning og skarpe CSR målsætninger i form af ansvarlighed for både medarbejdere og samfundet som helhed. CykelScore er med til at understøtte virksomhedens fokus på ansvarlighed - internt i virksomheden såvel som eksternt. 

 

 

Grøn udvikling

Flere cyklende medarbejdere betyder færre biler på vejene. At få flere til at cykle vil dermed have en positiv indvirkning på miljøet. Som virksomhed kan i ved at flytte medarbejdere fra bil til cykel understøtte bæredygtig mobilitet og på denne måde bidrage positivt til en grøn udvikling med mindre forurening, en reducering af CO2 og drivhuseffekt. 

 

Attraktiv arbejdsplads

Ved at belønne jeres cyklende medarbejderes bæredygtige transportvaner kan I ikke alene understøtte virksomhedens CSR- og grønne strategier, men det er også med til at styrke virksomhedens image som en attraktiv arbejdsplads, der tager ansvar for sine medarbejderes trivsel ved at opfordre til en mere aktiv hverdag.

©2013 CykelScore
...