Opstart

Når I har taget beslutningen om, at jeres skole, virkosomhed eller kommune skal være med i CykelScore, begynder vi planlægningen. Vi starter typisk med et møde hos jer, hvor vi præsenterer og introducerer jer for CykelScore - hvad er det, hvordan virker det, og hvordan foregår et opstartsevent? Det er også på dette møde, at vi i fællesskab finder ud af, hvor det er hensigtsmæssigt at placere checkpointsene.

Opstartsevent
Vores opstartsevents skal informere medarbejderne om CykelScore. Typisk vil vi komme ud til jeres virksomhed og lave en præsentation, hvor medarbejderne får mulighed for at høre, hvad CykelScore er, og hvordan det foregår. Vi uddeler startpakker med chip til alle interesserede.

"Og så skal I bare cykle..."

Vil du også køre med? Læs mere om, hvordan din virksomhed kommer med i CykelScore.

Kør med

Vi hjælper jer

Læs en case fra en kampagne, hvor 4 virksomheder kørte med i CykelScore.

Case: CykelScore i DanmarkC