Opstart

Når I har taget beslutningen om, at jeres kommune skal være med i CykelScore, begynder vi planlægningen. Vi starter typisk med et møde hos jer, hvor vi præsenterer og introducerer jer for CykelScore - hvad er det, hvordan virker det, og hvem skal være med? Det er også på dette møde, at vi i fællesskab finder ud af, hvor det er hensigtsmæssigt at placere checkpointsene.

Opstartsevent
Vores opstartsevents skal informere deltagerne om CykelScore. Typisk vil vi komme ud og lave en præsentation, hvor de kommende deltagere får mulighed for at høre, hvad CykelScore er, og hvordan det foregår. Vi uddeler startpakker med chip til alle interesserede.

"og så skal I bare cykle..."

Vil du også køre med? Læs mere om, hvordan din kommune kommer med i CykelScore.

Kør med

Vi hjælper jer!

Læs en case om en kommune, som er med i CykelScore.

 Få tilsendt case