Opstart

Når I har taget beslutningen om, at jeres skole, virkosomhed eller kommune skal være med i CykelScore, begynder vi planlægningen. Vi starter typisk med et møde hos jer, hvor vi præsenterer og introducerer jer for CykelScore - hvad er det, hvordan virker det, og hvordan foregår et opstartsevent? Det er også på dette møde, at vi i fællesskab finder ud af, hvor det er hensigtsmæssigt at placere checkpointsene.

Opstartsevent
Vores opstartsevents skal informere eleverne om CykelScore. Typisk laver vi aldersopdelte præsentationer, hvor eleverne får mulighed for at høre, hvad CykelScore er, og hvordan det foregår. Efter præsentationerne hjælper vi de elever, som har deres cykel med den pågældende dag, med påsætning af chips.

"og så skal I bare cykle..."

Vil du også køre med? Læs mere om, hvordan din skole kommer med i CykelScore.

Kør med

Vi hjælper jer!

Læs mere om, hvordan CykelScore fungerer på en af de deltagende skoler.

Case: Sct. Mariæ Skole