Produktivitet og ROI

Sundere og mindre syge medarbejdere

Sunde medarbejdere er et vigtigt aktiv for virksomheder. Ansatte som lever en aktiv livsstil med motion og bevægelse er ikke overraskende sundere end deres inaktive kollegaer, men de er faktisk også mindre syge: Fysisk aktivitet som for eksempel at cykle til og fra arbejde nedsætter nemlig den enkeltes sygefravær.

 

 

Gevinst for virksomheden

Det giver derfor god mening for virksomheder at investere i medarbejdernes ve og vel, men ofte er der ikke ressourcer til at kunne tilbyde fysisk aktivitet i arbejdstiden. CykelScore motiverer til at cykle til og fra arbejde, hvilket er en oplagt måde, hvorpå motion kan inkorporeres i en travl hverdag uden at influere jeres daglige arbejdsgange. Jo oftere der cykles, og jo længere turene er, des lavere vil sygefraværet være hos den enkelte og des større vil gevinsten være for jer som virksomhed.

 

Øget produktivitet

Ydermere er fysisk aktive medarbejdere mere produktive. De har bedre koncentrationsevne og bedre hukommelse, hvilket sammenlagt med de færre sygedage giver jer som virksomhed en ikke uvæsentlig gevinst og gør tilbagebetalingstiden på CykelScore minimal.

 

Return on investment

I Fredericia hjalp CykelScore med at nedbringe de deltagendes sygefravær og dermed spare virksomhederne for knap 1 sygedag pr. medarbejder pr. år. Hvis I som virksomhed er interesserede i at vide, hvad tilbagebetalingstiden for CykelScore vil være for jer, så kontakt Direktør Christian Meisner Kofoed på telefon 2538 7776.

©2013 CykelScore
...