CykelScore til virksomheder

CykelScore får medarbejderne op på cyklerne og styrker trivslen og sammenholdet i virksomheden - det sikrer jer glade og friske medarbejdere.

Med CykelScore motiveres medarbejderne til at dyrke motion i fællesskab, og som en bonus deltager de i konkurrencer om lækre præmier.

Se videoen om, hvordan CykelScore fungerer

  • Få sundere og friskere medarbejdere - aktive medarbejdere har færre sygedage
  • Styrk fællesskabsfølelsen i virksomheden. Medarbejderne motiverer og inspirerer hinanden, og de får en fælles interesse
  • Sikre vedvarende vaneændringer med et helårligt koncept, som gør cykelturen til et fast ritual i medarbejdernes hverdag
  • Få overblik over cykelaktiviteten i virksomheden med live-data og dokumentation af medarbejdernes indsats i sadlerne


CykelScore sætter sunde transportvaner på dagsordenen ved at gøre cykling sjovt og belønne den aktive indsats. Samtidig fungerer CykelScore som et tælleredskab, så alle cykelture registreres og overskueliggøres.


Alt deltagerne skal gøre er at cykle!

Se her, hvordan I kommer i gang.

 

CykelScore i praksis  


Case: DanmarkC

I 2013 startede CykelScore op i Fredericia.

 

Læs mere om CykelScore i DanmarkC