CykelScore til kommuner

CykelScore får borgerne op på cyklerne og styrker kommunens image og sundhedsøkonomi - det sikrer jer sunde og glade borgere.
Med CykelScore motiveres borgerne til at dyrke motion, og som en bonus deltager de i konkurrencer om lækre præmer.

Se videoen om, hvordan CykelScore fungerer

  • Få overblik over cykelaktiviteten i jeres kommune med live-data og dokumentation af borgernes indsats i sadlerne
  • Få sundere og mere aktive borgere ved at flytte dem fra bil til cykel - et godt helbred er lig med færre sygedage og deraf større produktivitet 
  • Skab sammenhold mellem borgerne - de kan cykle sammen og i fællesskab score point
  • Lav vedvarende vaneændringer - CykelScore kører alle årets 365 dage og er med til at gøre cykelturen til et fast ritual i hverdagen

CykelScore sætter sunde transportvaner på dagsordenen ved at gøre cykling sjovt og belønne den aktive indsats. Samtidig fungerer CykelScore som et tælleredskab, så alle cykelture registreres og overskueliggøres.

 


Alt deltagerne skal gøre er at cykle!

Se her, hvordan I kommer i gang.

 

CykelScore i praksis


Case: Odense Kommune

Troels Andersen, trafikplanlægger: 

"CykelScore er en velafprøvet teknologi og et koncept, hvor børn fastholdes på cyklen hele året rundt"

Læs mere om Odense Kommunes CykelScore setup