Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken er gældende fra d. 25-5-2018.

Hos Cykelscore er det vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger. Derfor ønsker vi den bedst mulige gennemsigtighed omkring, hvordan
oplysninger behandles, på hvilket grundlag og hvad du kan gøre som borger. Det er derfor også op til os at oplyse dig om dine rettigheder i forbindelse
med vores behandling af dine personoplysninger.

I denne privatlivspolitik redegøres der for, hvordan du som registeret har særlige rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger.

Privatlivspolitikken er gældende for:

Cykelscore.dk
V/Kofoed & Co
Rosenbæk Torv 1.
5000 Odense C

Dine rettigheder
Som registreret hos Cykelscore er du i besiddelse af en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med at varetage. Disse omfatter, at:

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse: Du kan henvende dig og få berigtiget personoplysninger om dig.

Ret til sletning: Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine personoplysninger hos Cykelscore permanent.

Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at opnå en begrænset behandling af dine personoplysninger, således at Cykelscore eksempelvis kun kan
behandle dem i en begrænset periode.

Ret til dataportabilitet: Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv. Du har også ret til
at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til indsigelse: Du har ret til – i særlige situationer – at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering: Du har ret til ikke at blive underlagt en
afgørelse, som alene er baseret på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Desuden har du ret til, at udvalgte
personoplysninger om dig ikke bliver underlagt automatisk behandling – eksempelvis arbejdsindsats, økonomisk situation, helbred, interesser, adfærd m.fl. 1

Indsamling og anvendelse af data
Når du anvender Cykelscore.dk og  app til registrering at dine point, skal du oprette en konto, hvor du oplyser for- og efternavn, fødselsdato, mobilnummer, e-mail, skole og klasse.

Cykelscore.dk og app skal have adgang til følgende funktionaliteter: placering, billeder, kamera og oplysninger om Wi-Fi-forbindelse.

Adgang til placering sikrer, at du placeres ved det korrekte checkpoint i forbindelse med check in ved checkpoint.

Adgang til billeder og kamera skal anvendes i forbindelse med billede til profil. Her kan der enten bruges et billede fra din enhed, eller kameraet kan bruges til at tage et billede.

Oplysninger om Wi-Fi-forbindelse sikrer, at app’en kan anvende en Wi-Fi-forbindelse, hvis en sådan er tilgængelig.

Det er muligt at besøge Cykelscore app uden at afgive personlige oplysninger. Det er ikke muligt at foretage registeringer uden at afgive personlige oplysninger.

Oplysningerne bruger vi til at give dig den ønskede ydelse og/eller service samt til statistiske formål.

Hvad er retsgrundlaget?
Når der behandles almindelige personoplysninger hos Cykelscore sker det som udgangspunkt med hjemmel i reglerne i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e. Her fremgår det,
at der er tale om samtykke.

I forbindelse med cookies vil retsgrundlaget være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

Er der andre modtagere af dine oplysninger?
Cykelscore kan i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre offentlige myndigheder. Overførslen vil dog være begrænset til kun at være de personlige oplysninger,
som behandles som led i udøvelsen af offentlig forvaltning.

Sikkerhed
Når vi modtager dine oplysninger hos Cykelscore, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for at de behandles sikkert. Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af oplysninger. Desuden er der lavet foranstaltninger som sikrer,
at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

Klager
Hvis du ønsker at klage over Cykelscore behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til os.

Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger?

Når du opretter dig som bruger afgiver du dine oplysninger til os, som vi behandler for at kunne administrere dig som bruger.

Hvilke typer af oplysninger behandler vi om dig?

Når du anvender Cykelscore skal du oprette en konto, hvor du oplyser for- og efternavn, fødselsdato, mobilnummer, skole, klasse og e-mail.

Cykelscore app skal have adgang til følgende af telefonens funktionaliteter: placering, billeder, kamera.

Adgang til placering sikrer, at du placeres ved det korrekte checkpoint i forbindelse med køb af en registrering

Adgang til billeder og kamera skal anvendes i forbindelse med upload af billede til profil. Her kan der enten bruges et billede fra din enhed, eller kameraet kan bruges til
at tage et billede.

Det er muligt at besøge Cykelscore uden at afgive personlige oplysninger. Det er ikke muligt at foretage registreringer uden at afgive personlige oplysninger.

Hvad bruger vi oplysningerne til?

De indsamlede oplysninger behandles for at kunne registrere dine point. Derudover behandles oplysninger (ikke personoplysninger) for at Cykelscore skal kunne yde den
bedst mulige service, herunder:

  • Google Maps: Bruges til kortvisninger
  • Google Analytics: Bruges til analyse

Hvad er retsgrundlaget?

Databeskyttelsesforordningen art. 6.1.b om samtykke

Er der andre modtagere af dine oplysninger?

Cykelscore videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger.

 
Med venlig hilsen
CykelScore